TOPSIS yöntemi 1980 yılında Yoon ve Hwang tarafından geliştirilmiş bir çok ...

COPRAS, Zavadskas ve Kaklauskas tarafından 1996 yılında geliştirilen çok kriterli karar ...

Analitik hiyerarşi süreci yaygın olarak kullanılan çok kriterli karar verme yöntemlerinden ...